/

Hz Muhammed’in resmi hakkında diyanet ne düşünüyor?

hzmHz. Muhammed resimleri insanları ölmesine neden olurken milyonlarca insanın da rencide olmasına üzülmesine yol açıyor. Ben bu konuyu ülkenin en yetkili ağızlarına sormak, onların görüşünü, dini yorumlarını sizlerle paylaşmak istedim.

Soru: Peygamberimizin resminin hiçbir yerde gösterilmemesiyle ilgili Kur-an emirleri nelerdir? Bu emrin kaynağı nedir?
Cevap: Sorunuzdan Hz Peygamberin (as) resminin var da gösterilmediği gibi bir anlam anlaşılmaktadır. Oysaki Hz Peygamberin (as) resmi bulunmamaktadır. Şayet çizilmiş olsa dahi bu Hz. Peygamberin (as) gerçek resmi değil, çizen şahsın zihnindeki tahayyülünün ortaya konmasıdır. Bu ise tamamen yanlıştır. Bir kimsenin zihnindeki tahayyulün gerçekmiş gibi ortaya çıkarılması doğru değildir. Konuyla ilgili bilgi aşağıdadır;  Tevhid inancını esas alan İslam, bu inancı korumak için son derece titizlik göstermiştir. Akla ve kalbe, gizli ve açık bir şekilde girebilecek her tür şirk ve putperestlik yolunu kapatmıştır. Bu sebeple Hz. Peygamber (s.a.s.) İslam’ın ilk döneminde, ne suretle olursa olsun, tasvir (resim-heykel) yapmayı ve tasvirli eşya kullanılmasını yasaklamıştır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.) şirkle mücadele halindeydi; insanları putlara, heykellere, resimlere ibadetten uzaklaştırıyordu. Nitekim resim ve heykeli şiddetle yasaklayan “Kıyamet gününde en şiddetli azaba maruz kalacak olanlar Musavvirlerdir.” (Buhari, Büyu’, 36; Libas, 89); “Bu tasvirleri yapanlara kıyamet gününde azap edilir ve onlara ‘Hadi bakalım, yaptığınız şu suretlere bir de can verin’ denilir. İçinde suret bulunan eve melekler girmez” (Buhari, Bed’ü’l-halk 7; Libas, 92, 95; Ebu Davud, Taharet 91) gibi hadisler bu dönemde söylenmiştir. Buradan, yasaklanan şeyin bunların kişileri şirke götürmesi, kutsallık ve tapınma aracı yapılması olduğu anlaşılmaktadır (Ceziri, Kitabü’l-Fıkh ala’l- mezahibi’l-erba’a, II, 34). Hz Peygamberin (as) resminin çizilmesi caiz değildir. Bu hassasiyetle müslümanlar peygamberlerin resimlerini yapmaktan uzak durmuşlardır.

Verilen cevaplar son derece ölçülü ve akıllıca oluşturulmuş. Bu konuda Diyanet’i kutlamak ve takdir etmek gerekiyor.

Verilen cevap son derece aydınlatıcı, bir o kadar da üzücü.

Hz. Muhammed ve ona indirilenler, kendisinin putlaştırılmaması için resmedilmesi, tasvir edilmesi yasaklanmış. Bunu o devrin hassasiyetleri içinde anlamak ve takdir etmek gerekiyor. Sonuçta Mekke ve Medine’nin put satarak hayatını satan insanların elinden kurtarıldığını din kültürüne haiz olanlar hatırlayacaktır.

Ama bu anlatılanlar aslında bir o kadar üzücüdür. Çünkü Kur-an’da Diyanet’in de belirttiği gibi peygamber resmi yapılmaması söylenmemiş, genel olarak putlaştırmaya karşı emirler verilmiştir. Yani putlaştırmadığı sürece onun resimlerini yapmaya karşı herhangi bir dini hüküm göremiyorum. Dolayısıyla bu resmi yapan bir kişi, kamuoyunda iddia edildiği gibi onun hatırasına küfür ve saygısızlık etmek gibi bir amaç taşımaz. “Eyvah resmi çizildi din elden gitti” gibi bir yaklaşım yanlıştır. Hele hele resmini çizdiler diye insanlara saldırmak onları öldürmeye çalışmak insanlık ya da inançlılık değildir.

Bunları dikkat ve bilgilerinize sunuyorum.

NOT: Sorduğum sorudan öyle bir şeyi ben çıkaramazdım ama o zamandan peygamber resimlerinin olduğunu hiç düşünmedim. Biz de bir iki din dersinden geçtik…