Placeholder Photo
/

Sosyal medyada erkekler daha çok nefret ediyor

nefret-söylemiYaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç ile Araştırma Görevlisi Göker Gülay, sosyal medyada insanların yaptıkları söylemleri mercek altına aldı. Akademisyenler, sosyal medyanın günümüzde adeta stres atma platformu olarak kullanıldığını ifade etti.

Ortaya çıkan araştırmanın sonucuna göre, Twitter kullanıcılarının, You Tube kullanıcılarına göre daha hoşgörülü ve objektif bir duruş sergiledikleri tespit edilmiş. Buna karşın, You Tube kullanıcılarının, yaptıkları yorumlarda genellikle takma isimlerle, daha çok nefret içerikli söylemlerde bulunduğunu belirlenmiş. You Tube ve Twitter kullanıcılarına yönelik yapılan araştırmada, incelenen toplam bin 831 yorumda, erkek kullanıcıların kadın kullanıcılara göre daha çok nefret odaklı söylemlerde bulundukları tespit edildi.

Geleneksel medyada olduğu gibi sosyal medyada da bir denetim mekanizması olması gerektiğini belirten Araştırma Görevlisi Göker Gülay “Beğenilmeyen veya hoş görülmeyen bir paylaşım nedeniyle tüm sistemin kapatılması anlamsız ve çözüme hitap etmeyen bir tercih olabilir. Ancak sosyal medya araçları içerisindeki kullanıcı denetimlerinin ve şikayet mekanizmasının daha aktif hale getirilmesi gerekiyor.” yorumunu getirmiş

Bu kadar bilimsel bir araştırmanın sonucunda denetim çıksın söylemi çok yanlış olmuş. Akademisyenlerin araştırması güzel ama çıkardıkları sonuç bence çok yanlış. Ben aynı araştırma verilerinin sonucunda bambaşka bir çıkarımlar önermek istiyorum:

Eğer insanları hapis vesair korkularla zaptu rapt altına almaya çalışırsanız o zaman doğal olarak anonimlik şemsiyesi altına kaymak istiyorlar. Eğer bu kişiler üstündeki denetimi kaldırırsanız o zaman doğal olarak belli bir zaman dilimi içinde kendi isimleriyle yazdıklarından, saklanmaya çalışmadıklarından nefret söyleminin dozunu ister istemez indireceklerdir.

İnternetin bugünkü yapısı içinde her zaman herkesi engelleyemezsiniz. Engellemeye çalıştıklarınız, dava açtığınız kişiler kim olduğunu açık ve net bir biçimde yazanlar olacaktır. Bu da insanları daha çok yeraltına itmekten öteye bir işe yaramayacaktır.